Här är hackspetten som är utför fönstret och retar katterna.

Annonser